Ymgynghoriaeth Dylunio a Chynhyrchu Gweithgynhyrchu’n llawn

Rhaglen Llywodraeth Cymru yw Arloesi SMART, sy’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae’r cynllun yn cynnig cyfle i fusnesau bach a chanolig Cymru gael mynediad at ymgynghoriaeth a ariennir yn llawn o fewn y maes dylunio a gweithgynhyrchu am hyd at 8 diwrnod, a gyflwynir mewn dau gam: diagnostig (3 diwrnod) a gweithredu (5 diwrnod).
Mae gan ein tîm o ymgynghorwyr arbenigol arbenigedd yn: Six Sigma, Lean Manufacturing, 5S, Mapio Stream Gwerth, Gwella Prosesau, Lleihau Gwastraff, Adeiladu Tīm; Gwella’r Broses Dylunio, Ymchwil Cynnyrch, Dadansoddi Cystadleuwyr, Dylunio Cysyniadol, Dylunio Peirianneg, Prototeipio Cyflym a Marcio CE.

Darganfyddwch sut yr ydym wedi helpu Ultima Cleaning in Aberteifi a Macro Cable Management yn Ynys Môn.

Rhowch eich manylion i gofrestru’ch diddordeb:

Sylwer: bydd eich data personol yn cael ei storio’n ddiogel a’i drin yn gyfrifol. Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.